Vatikanmuséet och Sixtinska Kapellet

När man går in i Vatikanmuseet har de flesta turister enbart Sixtinska Kapellet i tankarna. Men museet är enormt och innehåller så stora konstskatter, att man bör ta god tid på sig i museet.

Här finns:

Pinacoteca – Konstgalleriet

Museo Etrusco – Etruskiska samlingen

Museo Egitto – Egyptiska samlingen

Museo Sacro – Museet för tidiga kristna föremål

Museo Chiaramonti – Museet för grekiska och romerska skulpturer

Museo Pio Clementino – Grekisk romersk konst

Mueso Pio Christiano – Tidiga kristna skulpturer

Mueso Gregoriano Profano – Gregorianska museet för hednisk konst och tidiga skulpturer

Etnologiska missionsmuseet med föremål från alla delar av kristendomen.

Galleriet för modern religiös konst

Biblioteca Apostolica Vaticana – Vatikanbiblioteket

Kartgalleriet

Vävnadsgalleriet

Le Stanze di Raffaello – Rafaelrummen

Capella Sistina – Sixtinska kapellet

Lägg gärna märke till den sista gobelängen på vänster hand i vävnadsgalleriet. Bilderna av trappan och bordet som är vävt in i gobelängen följer åskådaren och vänder allteftersom man vandrar vidare.

Här finns också Rafaelrummen. Rummen målades av Rafael på uppdrag av påven Julius II. Det första rummet målades helt av Rafael själv, men de andra rummen målades antagligen mer och mer av Rafaels lärljungar. Det sista rummet färdigställdes efter Rafaels död, men efter hans skisser. Det kanske mest kända verket av Rafael finns i det rum som heter Stanza della Segnatura. Det är den berömda målningen Skolan i Athen.

Skolan i Athen är målad i det rum där påven förvarade sina böcker om filosofi. Därför innehåller målningen bilder av många filosofer, bl a Platon, Aristoteles och Euklides. Här finns även Sokrates, Pytagoras och Diogenes. För att hylla sina samtida gav Rafael de ca 50 figurerna i målningen utseendet av hans vänner. Så avbildade han Euklides med Bramantes utseende. Platon lär egentligen vara en bild av Leonardo da Vinci. Herakleitos från Efesos tros vara en bild av Michelangelo. Det är Rafael själv som står i högra hörnet med vita kläder och ljus huvudbonad.

Sixtinska kapellet

Att stiga in i Sixtinska kapellet är som att komma in i en annan värld. Det är ganska mörkt och vakter står hela tiden och påminner om att vi besökare skall vara tysta. Man är omgiven av de mest fantastiska målningar på väggar och i taket. Stämningen är förtätad och man förstår vilket enormt arbete och med vilka mödor Michelangelo skall ha färdigställt sina målningar i taket liggande på rygg på ställningar i många år.

Sedan 1999 är det förbjudet att fotografera taket. Detta eftersom det japanska företag som renoverade målningarna har copyright på alla bilder i Sixtinska kapellet i 20 år.

Michelangelos målningar i taket består av olika bilder föreställande:

Noas rus

Syndafloden

Noas tackoffer

Syndafallet och fördrivandet ur Paradiset

Evas skapelse

Adams skapelse

Skapelsescen

Gud skapar sol, måne och stjärnor

Gud skiljer ljus från mörker

På kortväggen bakom högaltaret har Michelangelo målat Yttersta domen. Det var egentligen det sista stora verk Michelangelo gjorde, han dog bara några år efter färdigställandet. Yttersta domen beställdes av påven Paulus III och föreställer de fasor som kan drabba syndare på yttersta dagen. Lägg särskilt märke till mannen som sitter och håller sitt skinn i handen; det lär vara ett självporträtt av Michelangelo.

Michelangelo fick då han målat klart taket i kapellet en del kritik för att människorna han målat var nakna. Den man som kritiserade mest lär Michelangelo ha avbildat som Hades längst ner till höger i målningen Yttersta domen.

När en påve dör och det är dags att utse en ny påve låses kardinalerna in i Sixtinska kapellet och håller sig ifrån omvärlden under de dagar som det tar att utse en ny påve. När de har valt den nya påven eldas det i en skorsten och vit rök stiger upp som ett tecken på att en ny påve blivit utsedd.