Flytt till Island – att tänka på

Det är viktigt att du i god tid före din flytt tar kontakt med de olika myndigheterna för att tala om din situation. Börja med att att ta kontakta myndigheterna i din hemkommun. När du har flyttat ska du ta kontakt med motsvarande myndigheter på Island.

Folkbokföringsmyndigheterna: Om du ska bo på Island längre än sex månader behöver ett internordiskt flyttningsbetyg

Socialförsäkringsmyndigheterna: Om du får någon form av inkomst som t.ex. pension, förtidspension eller föräldrapenning från de sociala myndigheterna bör dessa kontaktas innan du flyttar.

Skattemyndigheterna: ger ytterligare information om hur flytten påverkar din beskattning. Om du ska arbeta på Island behöver du en skattsedel/ett skattekort.

Din fackförening: eller din arbetslöshetskassa informerar dig om var du ska vara försäkrad mot arbetslöshet och hur du överflyttar ditt medlemskap till Island.

Försäkring: Om du ska vara kvar i landet så måste du anmäla dig till

Tryggingastofnun och du behöver blanket E-104 från Sverige med till Island.

Tullen: Informerar dig om hur du ska gör om du vill ta med din bil, ditt bohag eller ditt husdjur vid flytten.Det är en månads karantän för djur vid införsel.

När du har kommit till Island

Hur registrerar jag mig på Island ?

Kommer du från Sverige och ska jobba längre än 6 månader på Island så ska du ha med dig ett flyttbevis. Du måste flytta din adress över till Island. Detta papper får du tag i din hemkommun innan avresan. Ska du jobba under 6 månader så behöver du inte adress ändra till Island. När du har kommer till Island för att plugga eller framför allt för att jobb så måste du börja med att gå till Hagstofa Islands för att registrera dig och få ett personnummer.Därefter kan du söka jobb, få lånekort, hyra filmer och öppna bankkonto m.m.

Hur tar jag mig till Hagstofa Islands ?

Man kan gå från centrum, det tar ca 20 till 30 minuter.Du kan även ta bussen nr 16 från Hlemmur. Eller buss nr 12 från Hlemmur eller Laekjatorg.

OBS!! Det står Þjóðskrá på huset.

Adressen är Hagstofa Islands Skuggasundi 3, 150 Reykjavík

Tele: (0046) 560 9800