Sevärdheter på Island

Geysir bildades kanske vid ett jordskalv år 1630. För kort där efter nämns Geysir med ett namn för första gången av biskop Brynjolfur.

Det finns sammanlagt ca 800 heta källor på Island, med en medeltemperatur på 70° C. Den gamla Geysir ligger vid foten av vulkanberget Haukadalur. På 1980-talet slutade Geysir att spruta av egen kraft. Geysir har slumrat i många år och en dag i Juni 2000 vaknade den gamle till liv igen och började spruta. När Geysir var yngre kunde han sprutaen hetvattenstråle på över 60 meter upp i luften. Bredvid Geysir finns den idag aktiva och populära geysirn Strokkur, den kan spruta en varmvattenpelare som är ca 20-40 meter hög. Strokkur bildades i en jordbävning från 1789. I Haukadalur finns det andra små källor och kokande bubblande grytor. Alla har dom olika karaktärer och beteende.När man promenera där känner man en svag svavellukt.

 

Gullfoss betyder ”det gyllene vattenfallet” Gullfoss är egentligen två vattenfall. Den övre är 11 meter. Det nedre är 20 meter. Glaciärfloden Hvíta forsar genom en ravin/kanyon som är 2,5km lång, 70 meter djup och 250 meter bred.Medelflödet är på ca 110m²/sek men kan under issmältningen uppnå otroliga 2000m²/sek! Vattenfallet ligger 125 km från Reykjavik och är Europas tredje mäktigaste vattenfall. Vid Gullfoss finns en minnesten rest till Sigridur Tómasdóttirs ära. Hon satte stopp för planerna på att bygga ut och exploatera vattenfallet för elproduktion, som ett utländskt kraftbolag ville driva igenom.På 1920-talet. Sigrídur från Brattholt red dagligen in till Reykjavik för sin kamp att påverka politikerna, om de inte skulle göra detta skulle hon kasta sig i forsen. 20 år efter hennes död blev Gullfoss naturreservat och är skyddat av staten.Det var året 1979.

 

Þingvellir nationalpark från 1928 & gamla Alltingsplats Þingvellir är en urgamla mötesplatsen för det isländska Alltinget, denligger 50 km från Reykjavík i sydväst. Tinget, som betraktas somvärldens äldsta, sammanträdde för första gången år 930, man kallardet för parlamentes moder. Sedan Island befolkats under800-talet uppstod ett behov av att skapa en lag, som gällde över helalandet. En islänning, Úlfljótur, skickades till Norge för att studerade lagar, som användes där. Väl tillbaka, år 927, skapade han tillsammansmed andra den första isländska lagen, som antogs vid ettmöte med alla fria bönder år 930. Man valde en ledare för Alltinget vartredje år och de samlades under två veckor. Ledarens jobb varatt läsa och informera om lagarna. De flesta kunde inte läsa och skriva på den tiden så man upplyste folket med att läsa lagarna om och om igen.Platsen där Alltinget är en väldigt vacker plats med sin öppna vackraytor. Den finns en stor planlös mark där folket kunde samlasdet fanns även gräs och vatten för hästarna som var lätta att nå. Detfanns även gott om fiskar i sjön som låg bredvid.Alltinget var i Thingvellir mellan 930 till 1798. Från Lögberg lästesvarje år en tredjedel av lagen upp för allmänheten, för att den skulle hållas iminnet. Vintern 1177-78 skrev man ner lagtexten och den muntligauppläsningen upphörde. 1944 utropades Islands självständighet iThingvellir. 1994 firades republikens 50-årsjubileum på den gamla alltingsplatsen.Aven idag används platsen till olika evenemang.Kyrkan som står på Tingvalla i dag byggdes år 1860 den har alltid dörranaöppen året om för besökare.Den största insjön på Island ligger där och heter Þingvallavatn, den är ca83,7 km2. Här igenom gå den stora sprickan mellan kontinentalplattorna.

 

Hekla Islands mest berömda vulkan ligger ca 120 km öster om Reykjavik. Man kanbestiga den 1491 höga vulkanen från gården Naefurholt varifrån det är ca 15 kmvandring till toppen. Hekla omtalas i sagorna som häxornas mötesplats (Hecklefjäll).Gamla sägner säger att de fördömdas själ färdas genom Hekla på sin väg till Helvetet. Heklas rygg är ca 40 km lång, Sprickan som splittrar bergets rygg är ca 5,5 km lång. Hekla har uppskattningsvis haft ca 20 utbrott sedan 1000-talet. Det allra största var år 1104 med stor förödelse som följd.

 

I dag är Vestmannaöarna mest kända för sitt vulkanutbrott år 1973. Den 23 Januari år 1973 börja det plötsligt sprika en 1600 meter lång kratersprika genommarken från sprikan spröt eld upp. På den östra sidan av ön. Detta medförde att Heimaey /Hemön) fick ett nytt fjäll. Utbrottet började på natten. Som tur var låg hela deras fiskeflotta i hamnen. Öborna börja evakueras från ön. Sen när alltvar över börja folket på en gång börja gräva fram hus och gator igen. Skadornablev omfattande av 1 345 hus låg 400 begravda under askan och lavan. Ännu 400 hus var skadade. Men öborna var bestämnda dom skulle ha fram sin by. Så redan till hösten kunde dom öppna på nytt affärerna, posten, telefon, och elverket alla var igång som vanligt igen. Fiske Den viktigast ekonomiska tillförsen för Island är fiske. Den årliga fångsten för Islands fiskeflotta uppgår till ca två miljoner tonIsland exporterar fisk i alla valörer som fryst, saltat, torkad, konserveradeller den omtalade fiskleveroljan. Från 1300-talet fram till slutet av 1500-talet exporterades en rik mängd klippfisk, därefter gick exporten ner till mitten av 1800-talet.Fiskeindustrin kom igång i början av 1900-talet och kunde då stoppa utflyttningsströmmen till Amerika, som redan hade slukat en tredjedel av Islandsbefolkning. De senaste 25 åren har ny teknologi fört med sig stora förändringarinom fiskenäringen. Inom fisket och fiskindustrin arbetar bara 10 % avislänningarna, eftersom fiskefartygen är moderna och välutrustade. Fiskeflottan omfattar ca 800 fartyg.Landet har utvidgat sin fiskegräns från 4 till 200 sjömil 1976. Fisket är livsviktigt för den isländska ekonomin. Det finns ca 270 fiskarter och man tar upp ca 200 000 ton per år. 75% går på export.Torsk utgör Islands främsta fiskeexportprodukt.

 

Þórsmörk Thórsmörk, Guden Tors skog ligger ca 3 timmar från Reykjavik. En trollsk plats medmångskiftande & natursköna områden, från skog till alplandskap. Här rinnerglaciärälven Markarfljót. Torsmörk är en av de vackraste och största skogarna på Ísland. Här kan man besöka en kanjon som heter Stakkholtsgjá. Thorsmörk ett vackert naturreservat från 1921 som ligger mellan tre glaciärer medvackra dalgångar, anrik flora och dvärgbjörksskog, ett mycket omtyckt och populärtrekreationsområde. Þórsmörk (Torsskogen eller Torsmarken) ligger inne i landet på södra Island Det är svårframkomliga vägar dit, men med vackra vandringsleder.TrädplanteringNär de första bosättningarna skedde, täckte björkskogarna 35% av öns yta,och vegetationen täckte hälften av ön. Detta utnyttjades tillbränsle och kreatursbete. Detta medför omfattande jorderosion, Idag omfattar skogarna endast 1% och vegetationen 25% av öns yta.Man har börjat med trädinplantering, främst av björk men även lärkträd från Sibirien, gran och rönn. Inhemska träd är glasbjörken, grönvide och rönn.

 

Vatnajökull Europas största glaciär, lika stor som Sörmanland.Glaciären har en yta på 8 400 kvm och en tjocklek på 1000 meter.Mitt i glaciären finns sjön Grimsvötn på 1 719 höjd Här kan man uppleva naturfenomenet och attraktionen jökelsjön Jokusárlon, Jökulsá á Fjöllum med sina flytande isskulpturer, det går uristbåtar ut blandisbergen. Jökulsá Canyon National Park är på 25 km lång klyfta av Jökulsá floden.Skaftafell Nationalpark från 1967 är ett populärt vandringsområde med vattenfallet Svartifoss, som inramas av sexkantiga basaltkolumner. Dessa är förebild tillNationalteatern i Reykjavik.Jökulsárlón glaciärsjö 190 meter djup Islands högsta vulkanberg är Hvannadalshnúkur på 2 119 möh. Berget har Vatnajökull på sidan om. Öraefajökull med sitt majestätiska landskap är rik på vegetation.Platsen var isolerad fram till 1967 när de första broarna byggdes över floderna ochfram till dess ringvägen runt ön blev färdigställd. Öraefajökull har haft utbrott år1362 och 1727.Svínafell & Svinafellsjökull – här bodde Flosí Tordarson mannen som förföljde ochbrände in Njáll och hans familj.

 

Mývatn – knottsjön ca 100 km öster om Akureyri. Naturreservat från 1947. Sjön är Islands mest berömda fågelsjö. Ca 150 000 änder av 17 olika arter häckar här. Mývatnär en kratersjö bildad för ca 2000 år sedan i samband med ett stort vulkanutbrottför 3 800 år sedan. Utbrottet var så kraftigt att lavan rann ända ut till havet. Dencirkelformiga krateröppningen har en diameter på nästan en kilometer. Man har en finutsikt över sjön som är Islands 4:e största sjö och platsen är ett populärtvandringsområde. Här rinner älven Laxá Laxfloden en av de bästa och exklusivaste fiskeälvarna.Mývatn är känt för sin naturskönhet och sina fantastiska klippformationer, grottoroch raukar. Särskilt fascinerande är Dimmuborgir som sträcker ut sig flera km österom Mývatn vid Hverfjells stora krater.

 

 

Aktiviteter & Upplevelser Fotvandring120 km öster om Reykjavik ligger vulkanen Hekla. Dit upp går en vandringsled på 15 km från gården Naefurholt Det finns många vandringsleder på Östra IslandSkaftafell Nationalpark Västfjordarna – fjälmassivet Kerlingafjöll Thorsmörk NaturreservatGeologivandring i Burfellsgjadalen, vandringen går över lavafältet till Helgafell däreftergår vandringen ner genom vulkanens insida Svinafellsjökulls glaciär på 2 119 möh Fimmvörduhals, två dagars vandring längs floden Skoga Leden mellan Landmannalaugar – Thorsmörk Esja vulkanberg 914 möh. Esja ligger ca 20 minuters bilfärd nordväst om stanEn vandringsled går från bilvägen och upp till bergets topp Bláfjöll är ett populärt fjällvandringsområde från 1973 Detta är ett område med lava, kratrar, fjäll och riklig vegetation Mývatn naturreservatÖstra Lónsöraefi har en färgstark och vild natur, en plats för fotografering och vandringarFina vandringsleder kring vulkanen Hengill, totalt ca 125 km.Vandring i Kjarnaskógur på Norra Island.

 

Östra Island

Seydisfjördur

Hit går Smyril Line med turister sommartid. Vägen därifrån är brant och kurvig med en fantastisk utsikt mot Snaefell sjön Lögurinn och havet.Vägen mot Egilsstadir, som ligger vid sjön Lagarfljót får sitt vatten från Vatnajökull

Vatnajökull Europas största glaciär är lika stor som Sörmanland.

Glaciären har en yta på 8 400 kvm och en tjocklek på 1000 meter.

Två bergstoppar sticker upp över isen det är Bardarbunga på 2009 m och

Hvannadalsnjúkur på 2119 m.

Mitt i glaciären finns vulkanen Grimsvötn på 1 719 höjd

I Breidamerkursandur kan man uppleva naturfenomenet och attraktionen

jökelsjön Jökusárlón (glaciärlagun) som är 130 meter djup.

Jökulsá á Fjöllum med sina flytande isskulpturer, det går turistbåtar ut bland

isbergen.

Jökulsá Canyon National Park är på 25 km lång klyfta av Jökulsá floden.

En annorlunda upplevelse där man kan dricka en drink med jökulis i.

Skaftafell Nationalpark från 1967 är ett populärt vandringsområde med vattenfallet

Svartifoss, som inramas av sexkantiga basaltkolumner.

Kirkjubaejarklaustur,

 

Västfjordarna

-Västfjordarna -Isafjördur – Breidafjördur – Arnarfjördur -Drangajökull

Snaefellsnes med raukar och grottor ligger ca 3 timmars bilfärd från Reykjavik.

Snaefellsjökull 1450 möh, denna bergskedja ligger på 1000 möh och är synlig från

Reykjavík över Flaxafloí (ca 10 mil). Utsikten från Snaefellsjökull topp beskrivs

i Julius Vernes resa till jordens medelpunkt år 1864.

Hvalfördur